AGROPARTNER spol. s r.o.

O nás

Základné údaje

Obchodné meno: AGROPARTNER spol. s r.o.
Sídlo: 906 36  Plavecké  Podhradie 258,
Okres: Malacky
Identifikačné číslo organizácie: 34134000
Daňové identifikačné. číslo: 2020377777
Deň zápisu do OR: 29.01.1996
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:

Konatelia spoločnosti
Ing. Stanislav Kovár
Ladislav Dulanský

 

AGROPARTNER spol. s r.o. vznikla dňom zápisu do Obchodného registra dňa 26. januára 1996. Hospodáriť začala s majetkom, ktorý odkúpila
od bývalého štátneho podniku Plavecké Podhradie. Spoločnosť postupne investovala do odkúpených objektov. Prebehla rekonštrukcia skladov zemiakov v Sološnici, rekonštrukcia farmy Prievaly,  rekonštrukcie farmy ošípaných Rohožník, rekonštrukcie stajní športových koní v Plaveckom Podhradí a taktiež investovala do vybudovania agroturistického strediska s ubytovacími kapacitami a vonkajšími ihriskami. Spoločnosť sa stále vyvíja a dynamicky sa prispôsobuje vonkajším a vnútorným podmienkam a diverzifikuje svoju činnosť. Od roku 2014 spoločnosť prevádzkuje Farmárske potraviny Slovenský GAZDA.

Hlavnou činnosťou AGROPARTNER spol. s r.o. je rastlinná výroba. Spoločnosť hospodári na pozemkoch tiahnucich sa v páse severnej časti podhoria Malých Karpát od Rohožníka až po Prievaly. Ide o pozemky v okresoch Senica a Malacky. V štruktúre pestovaných plodín prevažovali obilniny, kukurica, lucerna, jednoročné krmoviny a trvalé trávnaté porasty.

Zo živočíšnej výroby sa zameriava na  chov  mäsového typu hovädzieho dobytka a chov ošípaných. V budove spoločnosti je lokalizovaná aj prevádzka rozrábkarne EuroGen, spol. s r.o.  V tejto prevádzke sa spracúva hovädzie a bravčové mäso dochované v spolupráci s EuroGen, spol. s r.o. Výsledkom spracovania je čerstvé mäso určené prevažne konečným spotrebiteľom a výroba mäsových výrobkov a zabíjačkových špecialít. Hovädzie mäso a vybrané mäsové výrobky sú hrdými nositeľmi značky Regionálny produkt Záhorie.

V spolupráci s majetkovo prepojenou spoločnosťou EuroGen, spol. s r.o. prevádzkujeme dva automaty na predaj surového kravského mlieka. Nachádzajú sa pri Farmárskych potravinách Slovenský GAZDA v Plaveckom Podhradí a na farme v Plaveckom Petri. Mlieko je hrdým nositeľom značky Regionálny produkt Záhorie.

V rámci diverzifikácie činností spoločnosť investovala do vybudovania agroturistického zariadenia, ktoré pozostáva z modernej jazdeckej školy a wellness centra s vonkajšími ihriskami a ubytovacími kapacitami. Spoločnosť založila Jazdecký klub AGROPARTNER Plavecké Podhradie, ktorý sa venuje práci s mládežou, výchove mladých jazdcov, tréningu a predaju športových koní. Spoločnosť taktiež poskytuje ustajnenie pre súkromné kone.

Farmárske potraviny Slovenský GAZDA spoločnosť sprevádzkovala v roku 2014. Predajňa prináša zákazníkom široký sortiment kvalitných slovenských potravín pod jednu strechu. Predajňa taktiež ponúka Záhorácké hovjadzí®- čerstvé chutné masíčko ako aj mäsové výrobkyzabíjačkové špeciality z produkcie spoločnosti EuroGen spol. s r.o.

Agropartner spol. s r.o.
Plavecké Podhradie č. 258
906 36 okr. Malacky

tel. : 034 / 69405 52
fax. : 034 / 69405 20
info@agropartner.sk

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x