Plavecká jaskyňa

V úbočí severnej vetvy masívu predstavovanej hradným bralom Plaveckého hradu sa skrýva vchod do Plaveckej jaskyne. História jaskyne siaha do roku 1790, keď sa v súvislosti s objavom spomína neznámy pastier. Bola to prvá sprístupnená jaskyňa, ktorú nájomníci Palfyovského panstva využívali i ako sklad. V roku 1982 sa po veľkom úsilí podarilo preniknúť do nových priestorov jaskyne, kde sa nachádza pekná sintrová výzdoba. Jaskyňa vznikla v strmo uklonených stredno triasových vápencoch chočského príkrovu na puklinách, ale i vrstevnatých plochách. Pre vznik jaskynných priestorov bola určujúca tektonika, ktorá spolu s činnosťou atmosférickej vody podmienila existenciu labyrintu jaskynných chodieb. V dnešnej dobe má jaskyňa niekoľko stoviek metrov- Zameraných je 717 m,  predpoklad je okolo 850 m, ak nie viac.

Jasnyňa nie je sprístupnená celoročne. Informácie o termínoch jej otvorenia poskytnú Jaskyniari Plavecké Podhradie.

 

 

Roštún

Roštún je národná prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty v podcelku Pezinské Karpaty v časti Bukovská brázda južne od Plaveckého Podhradia. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Plavecké Podhradie a Sološnica, okres Malacky v Bratislavskom kraji. Vyhlásená bola v roku 1953 na rozlohe 333,31 ha. Predmetom ochrany sú krasové javy a zachovalé lesné spoločenstvá Malých Karpát s chránenými druhmi organizmov. Rezervácia je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na území rezervácie platí 5. stupeň ochrany. Na obr. Roštún, pohľad z Vápennej.

 

Agropartner spol. s r.o.
Plavecké Podhradie č. 258
906 36 okr. Malacky

tel. : 034 / 69405 52
fax. : 034 / 69405 20
info@agropartner.sk

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x